Prechistanskaya naberezhnaya

Prechistanskaya naberezhnaya
Subway station «Kropotkinskaya»